Posts Tagged ‘auditor genral kouga’

Ouditeur-Generaal besoek Kouga

April 24, 2012

Tydens die Ouditeur-Generaal se besoek aan Kouga op die 22ste April 2012 was tydens die vergadering verskeie aanbiedinge aan die Stadsraad gemaak, onder andere ook deur SALGA, die Nasionale Tesourier se Departement en deur die Ouditeur-Generaal self.

Councillor Nico Botha serves on the Kouga's Finance Portfolio

Die genoemde departemente het werklik sinvolle bydraes gelewer. Die bydrae van die Nasionale Tesourier wat onder andere ook die invorderingskoers van munisipale rade bespreek het, het my weereens laat besef dat die kernprobleem van Kouga Stadsraad se finansiële situasie kan daaraan toegeskryf word dat daar elke jaar vir ‘n onrealistiese inkomste begroot word.

Daar kan met reg gevra word of dit wys is om vir ‘n invorderingkoers van 95% te begroot, indien die werklike invorderingskoers slegs 80% tot 85% is.

Dit is goed om na ‘n hoë invorderingskoers te strewe maar dit is dom om onrealistiese teikens te stel. As die teiken met 10% gemis word beteken dit dat die stadsraad se inkomste met 50 miljoen rand oorskat word wat geweldige gevolglike probleme meebring.

Skape met vyf bene is skaars en ‘n mens behoort nie jou hoop daarop te vestig nie!!!!

Nico Botha