Archive for the ‘Thornhill & Loerie’ Category

DA celebrates Workers Day in Kouga

May 3, 2016

The DA held a motorcade that visited Thornhill, Loerie, Hankey and Patensie, and once again we reached thousands of voters.

Elza Van Lingen on the campaign trial in Loerie

Elza Van Lingen on the campaign trial in Loerie

Street meetings were held in each of these towns and the Ward candidates, Aaron Nkomo, Frances Baxter, Sakhiwo Nangu & Basil Jafta were well received by the various communities.

The DA Mayoral Candidate for Kouga, Elza Van Lingen was part of the motorcade and she made speeches in which she spelt out the DA manifesto for Kouga, which is centred around improved service delivery, job creation and the stopping corruption.

DA Leader Mmusi Maimane was in Cape Town for workers day and he honoured the millions of working South Africans who help build South Africa every day, forming the backbone of our economy.

“Workers who provide services, teach our children, build infrastructure, make products and look after us in hospitals. Without them, our country would simply not move forward.

Yet while we celebrate Workers’ Day, we cannot forget that 1 in every 3 people in South Africa currently cannot find work.

While the struggle pre 1994 was to secure workers’ rights, the struggle post 1994 is the struggle for jobs and employment.

Viva DA Viva

Viva DA Viva

Political freedom has been attained; yet economic freedom is still a pipedream for the 8.2 million jobless South Africans.”

The ANC is taking South Africa in the wrong direction. They are creating jobs only for their friends and families, and not for the millions who are unemployed. This isn’t fair.

The DA is making progress where we govern, although we still have much more to do. We want to bring this change to your own municipality on 3 August 2016.

This is change that will create jobs, and deliver real economic freedom to our people,” said Maimane.

Kontak ons Raadslede

May 2, 2012

Jobs available with the South African Police

April 11, 2012

Councillor Juline Prinsloo is active with the Community Police Forum in Humansdorp

The South African Police Service (Saps) has called for matriculants to apply for positions to become Police Officers.

They must go to the Humansdorp police station with their Matric certificate and ID documents as soon as possible.

Councillor Juline Prinsloo will help any matriculants who may require assistance with the process and she can be contacted on 073 588 3180

Die begroting vir Kouga se paaie

April 11, 2012

Paaie bly die are van ons ekonomie. Sonder goeie paaie is ons produksie nie mededingend op die wêreldmark wat reeds teen ons SA produkte gelaai is. Sonder goeie paaie is ons werkskeppingspotensiaal laag, maw swak paaie verlaag die winsmarge en werkskepping ly daaronder.

In ‘n land waar ons reeds sowat 25% werkloosheid het, kan ons nie bekostig om nog ons sosiale dienste af te skeep nie soos gesondheid, polisie, sosiale dienste, en toegang tot skole. Dit is veral in die landelike areas waar die agterstand van ontwikkeling reggestel moet word.

Die Departement van Paaie en Publieke Werke (DPPW) soer samesprekings met plaaslike owerhede en die algemene publiek dmv paaie forums. So is daar ‘n forum in Kouga en een in Koukamma. Die projekte vir padonderhoud word “bestuur” deur ‘n bestuurskomitee wat onder andere verteenwoordigers van die konsultant, die kontrakteurs, die departement van paaie, die paaie forums en die plaaslike munisipaliteit insluit. Dit beteken dat die publiek sterk verteenwoordig moet wees op die paaie forum, sodat die regte verteenwoordigers verkies word tot die bestuurskomitee van elke projek.

Daar is tans vier munisipaliteite in die Cacadu distrik wat konfensionele kontrakte toegeken sal word vir 2012/2013 vir die onderhoud van grond/gruis paaie, nl Camdeboo, Blue Crane, Kouga en Koukamma. ‘n Begroting op die tafel wat die LUR vir Vervoer nog moet goedkeur, vir Kouga en Koukamma gesametlik vir gruispaaie is R4,65 miljoen per jaar vir drie jaar vir die totale 655 km.

Die teerpad begroting vir 2012/2013 is soos volg:

R62 van Misgund to Humandorp – R 300 000 laaste maand se betaling van Maart 2012.

Kouga & Koukamma – R5,998,000

Kouga – R200,000 laaste maand se betaling van Maart 2012.

In antwoord op ‘n vraag in die parlement, het die Minister van Vervoer aangedui dat die Oos-Kaapse Premier die proklamasie goedgekeur wat 2 000 km van ons 2-syfer R-roetes verskuif van provinsiale na nasionale paaie. Hierdie paaie sal dan deur SANRAL onderhou word. Die R62 Roete van Misgund tot by Humansdorp sal dus na SANRAL oorgedra word. Nasionale Tesourie sal dan die onderhoud befonds wat beteken dat die provinsie nie enigsins van die provinsiale begroting op die roetes hoef te spandeer of aan Nasional Tesourie hoef terug te gee nie. Ons hoop egter dat die provinsie nie sal sny op die paaie begroting nie, want ons agterstand is groot. Die voordeel hier is dat waar die provinsiale departement ongeveer R 17 000/km per jaar spandeer, is SANRAL se begroting ongeveer R 50 000/km/pj.

Daar is tans omtrent R 1 miljoen oorbetaal aan die implementeerings agent (Coega Development Agency) vir die kontrakteur Izana Civils om op onderhoud aan die R400 te spandeer tot einde van die kontrak tot einde Junie 2012. Hierdie fondse sal gebruik word om die swakste gedeelte tussen Loerie en Hankey te herseel met ‘n flodderseel (slurry). Ten einde die R400 finaal op te gradeer, sal weereens ‘n spesiale projek moet wees en sovêr ek kan onthou is dit reeds twee keer sonder veel sukses gedoen. Ons kon slegs gedeeltes van die pad opgradeer kry wat baie voordelig was vir die area.

Public meetings for the draft budget and Integrated Development Plan

April 10, 2012

Public meetings for residents input into the Kouga municipality’s draft budget for 2012/13 and draft IDP for 2012 – 2017 start tonight.

There will be two meeting tonight, both starting at 6 pm, at the Thornhill Hall (ward 7) and Sea Vista Hall (ward 12).

Attend the public meetings and find out how much the ANC led Council intends to spend on the sewage infrastructure in 2012.

Tomorrow, the 11 April, also at 6 pm, meetings will be held at the Loerie Hall (Ward 7) and the Jeffreys Bay Newton Hall ( Wards 3, 8 and 11, 14 and 15).

On Thursday, at 6 pm, meetings take place at the Kruisfontein Civic Centre (Wards 4 and 5) and Ramaphosa Hall, Patensie (Ward 10).

All residents are urged to attend the meetings as there are issues within the budget and IDP that need to be addressed.