Mid-Jaar Begrotingsverslag: Kouga Munisipaliteit

Ek verwys na ‘n mediaberig “Mayor reports on budget implementation” wat in “Our Times” van 4 Februarie 2015 verskyn het.

eskom by numbers 1

Die berig waarna ek hierbo verwys, verskyn onder geen joernalis se naam nie en sover ek bewus is was geen joernalis van “Our Times” tydens die raadsvergadering van 29 Januarie 2015 teenwoordig nie. Dit wil dus vir my voorkom asof die berig afkomstig is van die pen van die munisipale skakelbeampte. Indien my vermoede korrek is, behoort die inwoners van Kouga die nodige toelatings te maak sover die korrektheid van die berig aanbetref.

Onder andere word byvoorbeeld geskryf: “The municipality had recognised a surplus of R 60.983 million on its statement of financial performance for the second quarter ended 31 December 2014”

Hierdie soort van beriggewing en die verskuiling van feite is na my mening misleidend en skep die verkeerde indruk by die publiek. In dieselfde tabel waar na die sogenaamde surplus verwys word, word ‘n tekort van R 77.471 miljoen vir die einde van die 2014/2015 finansiële jaar voorspel.

Die waarheid is dat sekere uitgawes nie toegewys was nie. Of die syfers doelbewus of onbewustelik weerhou word, kan ‘n mens maar net oor spekuleer. Die feit van die saak is dat die algemene publiek en ook sommige raadslede onder ‘n verkeerde indruk gebring word.

‘n Tweede aspek waarna ek wil na verwys is dat, sodra die begrote syfers van ‘n munisipale begroting wat ‘n inkomste van R619.064 miljoen en ‘n uitgawe van R696.535 miljoen weerspieël, identies, presies identies, as die “Full Year Forecast” herhaal word, skep dit die indruk  van ‘n “copy en paste job” wat geen aandag ontvang het van die munisipale bestuurder as rekenkundige beampte nie. So ‘n verslag is waardeloos en nutteloos en word aan die stadsraad voorgelê slegs om die verpligte prosesse wat gevolg moet word na te kom.

Op Dinsdag 10 Februarie 2015, word die Kouga Wysigingsbegroting vir die 2014/2015 finansiële jaar bespreek. In die begroting word weereens voorsiening gemaak vir ‘n tekort van R75.737 miljoen en die inwoners van Kouga moet hiervan kennis neem.

Behoorlike finansiële bestuur is baie belangrik in enige huishouding, besigheid en/of munisipale owerheid en behoort daar nie met syfers “getoor” te word nie.

Wees verseker dat die DA in Kouga  voortdurend hierdie soort van optrede deur die Stadsraad aan die publiek sal uitwys.

Nico Botha

5 Responses to “Mid-Jaar Begrotingsverslag: Kouga Munisipaliteit”

 1. Eugene A. Goliath Says:

  Well done Cllr: Nico Botha, the public has the right to know the truth….”audia alta patrum”

 2. Jeffreys Bay Courant Says:

  Beveel aan die DA bespreek hierdie insident met die eienaar van Our Times. Weet die man dat sy personeel berigte plaas van die munisipale woordvoerder sonder om aan te dui dat dit kom van Randall af?

 3. Bryan Dhludhlu Says:

  Nico jy slan die slang op die kop! die syfers is gekook. Volgens my verstant is dit chop chop koerant to gevat om die optog van die March for 100 reasons optebreek.Dit het nie gewerk nie en ons inwoners saam met besigheidsake het vorentoe gestap.

 4. Laurika Nieuwenhuis Says:

  Bestaan daar ‘n Finansiele Komitee waarin lede van die gemeenskap behalwe die Raadslede dien?

 5. Deon Meyer Says:

  Kan hierdie sogenaamde surplusse nie doelbewus verkeerdelik geskep gewees het om so “prestasie bonusse” te regverdig nie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: