Reg of Verkeerd??

Onlangs vra iemand my wat is my standpunt oor die aksies van sakemanne, boere en selfs privaat persone wat inspring en munisipale dienste lewer deur byvoorbeeld paaie en teerstrate te herstel en gras te sny op hoofpaaie?

My eerste reaksie was dat dit lofwaardig is!! Ons belastingbetalers is moeg en sat vir die tipe dienslewering wat hulle ontvang. Dalk is diegene wat dit doen, oortuig deur self in te spring die boodskap van “swak dienslewering” duidelik oorgedra sal word. Naamlik tot hiertoe en nie verder nie!

Dalk is daar vir diegene wat dit doen ‘n bemarkingswaarde in, ‘n voordeel tot ons omgewing en dus ook tot hulle besigheid wat hulle bedryf. Dalk is dit ‘n direkte boodskap aan hulle verteenwoordigers op die Stadsraad om wakker te skrik. Dalk is diegene finansieel in staat om iets goed vir die gemeenskap te kan doen en is dit vir hulle ‘n geleentheid om dit te doen.

Hoe dit ook al sy, dit kan ook nadelige gevolge vir ons belastingbetalers inhou. Die vraag ontstaan hoe volhoubaar is dit? Is dit nie maar ‘n eenmalige of tweemalige gebeurtenis nie. Ons moet onthou dat die tipe dienslewering bly ‘n munisipale funksie en dit bly die munisipaliteit se verantwoordelikheid.

Dit kan gebeur dat die Stadsraad sou kon terugsit en redeneer as ons nie aandag gee aan sekere dienste in sekere gebiede nie, gaan die publiek dit self doen. Skiet ons onsself nie in die voet nie?? Deur ‘n bydrae te lewer deur sekere dinge self te doen, verminder ons nie die druk op die Stadsraad en skep ons nie ruimte vir ander onnodige spanderings nie? Vir seker sal daar verskillende standpunte hieroor wees.

Na my mening moet die druk heeltyd op ‘n Stadsraad gehou word om doeltreffende en effektiewe dienslewering daar te stel. Belastingbetalers dra by tot die geldkoffers van die Stadsraad deur belasting te betaal en vir hulle dienste te betaal, derhalwe is hulle geregtig op behoorlike dienslewering. Finish en Klaar!!

U sou met reg kon vra, nou wat moet ons doen? Die DA het die verkiesing met een setel verloor en wat nou? Moet ons wag tot die volgende verkiesing en dalk met dieselfde resultaat sit!!

Is belastingweerhouding ‘n oplossing? Na my mening nie. (Ek skryf later hieroor.) Defnitief moet ons egter meer van ons laat hoor en “die bul by die horings pak”. Onlangs het een van ons inwoners die President se kantoor geskakel oor ‘n waterproblem. Na verneem word, het sy goeie reaksie vanuit die Presidentskantoor ontvang en hopelik word haar probleem opgelos. As dit nodig is, moet die hof genader word om reg en geregtigheid te laat geskied. Laasgenoemde is natuurlik ‘n duur opsie en daar is nie fondse hiervoor beskikbaar nie. (Dalk moet ons ‘n War Chest begin oorweeg.)

Die Kouga DA verteenwoordigers is tans onbeskaamd besig om korrupsie, nepotisme, wanbestuur en swak dienslewering te beveg deur dit aan die relevante owerhede en instansies te rapporteer en sal ons dit ook deur die kougademocrat onder u aandag bring. Dit wil nie lyk of die geagte Burgemeester, desondanks beloftes, iets aan hierdie saak wil of kan doen nie.
Graag wil ek dit op rekord plaas dat die “Dromers” wat hulle eie omgewing wil verfraai, ten sterkste ondersteun word deur die DA en wens hulle alle sukses daarmee toe.

Waarskynlik het lesers van die kougademocrat ‘n sterk mening hieroor en dit sal goed wees om van u te hoor.

Raadslid Nico Botha

Tags:

2 Responses to “Reg of Verkeerd??”

 1. Barry Vosloo Says:

  Ek ry veel eerder in ‘n Da Gamaweg wat deur Spar versorg word as een wat deur die munisipaliteit verwaarloos word. Is daar ‘n wesenlike verskil tussen Spar se uitstekende diens in hierdie verband en die “Dromers” se gewaardeerde pogings om ons dorp te verfraai?

  Die DA van die Kouga tot dusver oënskynlik bitter min vermag met hulle sg. onbeskaamde pogings om korrupsie, nepotisme, wanbestuur en swak dienslewering te beveg. Of, as hulle sukses behaal het, vertel hulle dit nie vir ons nie.

 2. Ernst Marais Says:

  Daar is mense wat die Droom filosofie uitgeleef het lank voordat die Jeffreysbaai Droom op 4 Julie 2012 begin het.
  Hier dink ek aan JP Venter, Dries du Preez, Vernon Heunis, Cheron Kraak, Cathy Rutledge, Carin de Flamingh en Alison Kühl om maar enkeles te noem.

  Burgerlike betrokkenheid is noodsaaklik om sosiale kohesie te bou, ongeag van die stand van Munisipale bestuur.
  Baie mense raak ook so betrokke by hul gemeenskap wat andersins afgeskrik word van die soms robuuste politieke spel.

  Daar is plek vir meer konfronterende benaderings maar die Dromers volg juis ‘n benadering van om deur praktiese betrokkenheid ‘n verskil te maak.

  http://www.facebook.com/JeffreysbaaiDroom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: