Kouga Begroting word van raadslede weerhou!!

Die DA Koukus het die Munisipale Bestuurder en die Uitvoerende Burgemeester alreeds ‘n maand of wat gelede versoek om ‘n volledige lyn-item konsepbegroting aan raadslede beskikbaar te stel vir bestudering.

Tot op datum, 14 dae voor die finale goedkeuring van die begroting, is dit nog nie gedoen nie.

Raadslede is slegs in besit van ‘n opsomming van die konsepbegroting wat baie oppervlakkig en niksseggend is. Hoe kan raadslede sinvolle bydraes maak as ‘n volledige begroting nie vroegtydig beskikbaar gestel word nie of op nommer nege- en- negentig ter tafel gelê word.

Die vraag ontstaan onwillekeurig wat is die redes vir die optrede? Is die Stadsraad so in die moeilikheid dat die finansiële leiers nie ‘n begroting kan saamstel nie, of word hier sensitiewe detail weerhou sodat almal nie betyds die uitgawe sal kan identifiseer nie?

Is hier ‘n slang in die gras?? Wie weet?

Nico Botha

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: