Waarom wil ons die belastingbetalers mislei??

Na aanleiding van die Geagte Uitvoerende Burgemeester se antwoorde in Our Times van die 2de Mei 2012, ontstaan die volgende vrae onwillekeurig: Waarom probeer die Geagte Burgemeester die lesers mislei? Of moet die Kouga-gemeenskap bekommerd wees oor sy vermoë om te kan onthou?

Graag wens ons (DA Koukus) die volgende onder u aandag te bring:

1. Tydens die vergadering waar die aanstelling van die nuwe Munisipale Bestuurder oorweeg was, het die opposie-raadslede hewig teen sy aanstelling beswaar gemaak en ook daarteen gestem. So, geagte leser, van die eerste dag af het die DA teen die aanstelling beswaar gemaak, omdat ons oortuig is dat hy nie oor die nodige ervaring en kwalifikasies beskik nie. Die besware was alreeds skriftelik op 5 Maart 2012 aan die LUK voorgelê vir verdere oorweging.

2. Ongeag of die Munisipale Bestuurder teenwoordig is tydens ‘n raadsvergadering al dan nie, bly hy verantwoordelik vir die behoorlike administrasie van die raad en moet hy werk daarvan maak om foute wat deur die Raad gemaak is, reg te stel. Die waarheid is dat die Munisipale Bestuurder alreeds op 31 Januarie 2012 en ook op 7 Feb. 2012 skriftelik versoek was om die foute reg te stel. Hy en selfs die Burgemeester het aanmanings om die sake reg te stel, ontvang. Tot vandag toe is geen antwoord ontvang nie. Die feit is dat hulle die wysigingsbegroting se foutiewelike aanname nie wil regstel nie. Beide die Ouditeur-Generaal se kantoor en die LUK se kantoor het onmiddellik bevestig dat enige munisipale raad ‘n volstrekte meerderheid van alle raadslede van sodanige raad benodig om ‘n begroting goed te keur.

3. Die heraanstel van personeel wat ontslaan was as gevolg van bedrog en korrupsie is strydig met die Wet en geeneen van ons kan dit regverdig nie. Die Uitvoerende Burgemeester behoort allermins optredes wat strydig is met Wetgewing te probeer regverdig. Die Munisipale Bestuurder behoort nie “speler en skeidsregter” te speel nie. Wanneer raadslede se familie betrokke is, behoort hy uiters versigtig te handel. Op 7 Februarie 2012 was hy al skriftelik om verduidelikings genader.

4. Dit is regtig snaaks dat ‘n aspirant raadslid ‘n Raadsaal saam met ander raadslede instap en wyd en syd verkondig dat sy so pas ingehuldig is as raadslid, ja selfs gelukwensings aanvaar en haar sitplek inneem tussen die raadslede. Die Geagte Uitvoerende Burgemeester ontken dit nou. Kan hy dan nie onthou dat daar beswaar gemaak was teen haar teenwoordigheid nie? Kan hy dan nie onthou dat die MM by die DA koukus versoek was om die OVK te nader en die saak reg te stel nie? Was dit nie vir die reëling van die Speaker die dag nie, sou die “ingesweerde” raadslid die dag ook nog gestem het. Die hele petalje was reeds om ‘n bykomende stem te kry om die begroting goed te keur wat toe nooit goedgekeur was nie.

5. Ons is baie bly as die Geagte Uitvoerende Burgemeester meen die finansiële posisie van die Raad verbeter. Ons sal die eerste wees om hom daarmee geluk te wens as die finansiële stuurmanne en vroue sukses behaal.

Al wat die belastingbetaler vra, is deursigtigheid, eerlikheid, bekwame leierskap, effektiewe bestuur en persone wat mans genoeg is om te erken as foute gemaak is en daardie foute regstel sonder enige toesmeeraksies.

Kouga DA Koukus

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: