Kom ons gesels finansies

Kouga Munisipale Finansies

Die huidige finansiële situasie van die Kouga Munisipaliteit word nou manmoedig deur die regerende party erken, na jarelange se ontkenning.

Die konsepbegroting is onlangs in die raad bespreek en nie soos berig aanvaar is nie, maar wel na ‘n werksessie vir veral DA-Raadslidinsette verwys.

Ter inligting wens ek die volgende aspekte te beklemtoon:

Die salarisse van personeel is 37% van die totale begroting, maar wel 41% van die eie inkomstebegroting (Totalebegroting minus toewysings vanaf die Staat). Kommerwekkend is dat vir ‘n 95%-verhalingskoers begroot word. Tans is dit minder as 85%. Met ander woorde ons begroot vir die onmoontlike!!! Dit is totaal onrealisties!!!

Vir herstel en onderhoud is daarna my mening redelik voorvoorsiening gemaak, maar ons weet ook dat elke jaar dit drasties verminder en afgeskaal word, wat weer “potholes”, waterlekke en rioolstortings meebring. Swem Jannie Swem!!.
Nico Botha

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: